LeeRTuin Twente Remedial Teaching

Voor leerkrachten

U heeft een leerling met (ernstige) leerproblemen in uw groep en het ontbreekt u aan tijd en mogelijkheden om deze leerling optimaal te begeleiden. U kunt de ouders dan adviseren om contact met mij op te nemen. Ik kan wellicht hun zoon/dochter extra begeleiding bieden. Begeleiding kan plaatsvinden op de school van de leerling of in mijn praktijk in Goor. Na toestemming van de ouders zal ik contact opnemen met de school van het kind. Hierbij zal bekeken worden welke hulp de school al geboden heeft en hoe ik mijn programma hier optimaal aan kan aanpassen. Kinderen met dyslectie, dyscalculie, en niet nader gediagnosticeerde rekenproblemen, faalangst, ADHD, PDD-Nos, NLD(Nonverbal Learning Disorder: de leerling heeft moeite met visueel aangeboden informatie en is sterk in het verwerken van verbaal aangeboden informatie), kunnen bij mij terecht.

Leerproblemen

Rekenen Problemen met onder andere:   1. Basisvaardigheden (optellen/aftrekken tot 20 of 100)   2. Klok kijken   3. Breuken   4. Procenten   5. Meten/wegen   6. Werken met decimalen (getallen achter de komma)   7. Snel paraat hebben van de tafels Of misschien is er sprake van dyscalculie. Lezen Problemen met onder andere:   1. Leessnelheid   2. Ontcijferen wat er staat (decoderen)   3. AVI-niveau is de laag Of misschien is er sprake van dyslectie. Spelling Problemen met onder andere:   1. Open en gesloten lettergreep   2. Verwisselen van de f/v; s/z; ou/au; ei/ij   3. Werkwoordspelling   4. Wel weten wat de spellingregel is, maar moeite hebben deze toe te passen Of misschien is er sprake van dysorthografie. Begrijpend lezen Problemen met onder andere:   1. Scheiden van hoofd en bijzaken   2. Oriënteren op de tekst   3. Onthouden   4. Hanteren van verwijswoorden

Remedial Teaching is afgestemd op de behoefte van uw kind!