LeeRTuin Twente Remedial Teaching
Taal in blokjes Lees en spelling methode ‘Taal in blokjes’. Stichting Taalhulp, een landelijke stichting die gespecialiseerd is in onderzoek en behandeling van dyslexie, werkt al jaren met de Fonologische en Leerpsychologische (F&L) methode®. Dit is een methode voor de behandeling van technisch lezen en spellen. De behandelaars ondervinden in de dagelijkse praktijk positieve resultaten met de F&L-methode®. Om deze praktijk bevindingen te toetsen, is er onafhankelijk wetenschappelijk onderzoek uitgevoerd. Dyslexie is een stoornis in het technisch lezen. Als een kind ondanks gerichte oefening en begeleiding niet vooruit gaat met lezen en spellen, kan er sprake zijn van dyslexie. De klachten die mensen met dyslexie hebben, kunnen verminderd worden met hulp van behandeling. Bij LeeRTuin Twente maken wij gebruik van de methode Taal in Blokjes, onderdeel van de Fonologische en Leerpsychologische methode (F&L methode). De F&L methode gaat uit van de klankstructuur van de Nederlandse taal. Door de verschillende soorten klanken een kleur te geven, wordt de klankstructuur van het taalsysteem zichtbaar gemaakt en het fonologisch bewustzijn gestimuleerd Elk blok stelt een letter voor, de klank bepaalt de kleur van het blok. Doordat de structuur van de woorden op deze manier goed zichtbaar wordt, kan het toepassen van de basisregels op een eenvoudige en overzichtelijke manier worden geoefend. Het systeem wordt verder uitgebouwd met woordopbouw, regels voor leenwoorden (woorden die hun oorsprong vinden in een andere taal) en regels voor de zelfstandige naamwoorden, bijvoeglijke naamwoorden en werkwoorden. De training van het lezen gaat gelijk op met de spelling. Met hulp van Taal in blokjes wordt mensen met dyslexie een systeem geleerd, waaraan ze houvast hebben gedurende het lezen en spellen. Om het effect van de behandeling zo groot mogelijk te maken moeten sommige oefeningen ook thuis gedaan worden.

Remedial Teaching is afgestemd op de behoefte van uw kind!